FANDOM


แม่ทัพท่านใดใจดีสนับสนุนข้อมูลเกมอิกสะ

ท่านสามารถช่วยได้ดังนี้

1. ชื่อสกิลทัพ

พิมพ์ ชื่อสกิลทัพภาษาไทยที่ถูกต้อง พร้อมทั้ง รูปภาพยืนยันหรือลิงค์รูปภาพ


2. รูปการ์ดเวอร์ชันไทยที่มีเงื่อนไขทุกข้อดังนี้

- มีสีสันชัดเจนและเป็นภาษาไทย

- เห็นหน้าและหลังการ์ด

- เลเวล 0 และไม่มีดาว

- ไม่เคยอัพสเตตัสใด ๆ

- ไม่เคยแก้ไข ลบ หรือเพิ่มเติมสกิลใด ๆ

ตัวอย่าง

ฮัตสึ R 3041โดยทิ้งข้อความและรูปภาพไว้ได้ที่ Amdarmada

หรือ http://www.facebook.com/UnArM

ท่านแม่ทัพสามารถทิ้ง ชื่อตัวละครและworld ไว้ได้เพื่อให้ได้เครดิตเจ้าของภาพ

หรือไม่ประสงค์จะออกนามก็ตามแต่ใจท่านเถิด

ขอขอบพระคุณ