สกิลทัพ โจมตี ป้องกัน ความเร็ว ตัวอย่าง วิเคราะห์ขุนพล IXA Pack UR SR R UC C ทหาร ค่าคุมทัพ ผลของสกิล หอก ธนู ม้า ปืน อาวุธ สนับสนุน สนับสนุน อ้างอิง